SPECIJALNA IZLOŽBA ZA PTIČARE I RETRIVERE REZULTATI IZLOŽBE 20.04.2013

Najljepši psi po pasminama:

Labrador retriver

MALLORN’S GROMIT, A.Zurovske i M. Božića, Strmec Podravski

Zlatni retriver

FIVESHILL SAUND REASON, J.Knafeljc, Donja Zelina

Epanjel breton

KIRA, Z.Habuša, Belica

Engleski pointer

ALLANDAR’S DONALD DUCK, Matića i Barbalića, Pula

Irski crveni seter

WISPER OF LOVE ROSE RED NOKOMIS, K.Latin i K.Enver, Varaždinske Toplice

Irski seter crveno-bijeli

I YNFT RED NOKOMIS, K.Latin, Varaždinske Toplice

Gordon seter

MOONSET HIGHLANDER, A.Gašpar Kozelj, Karlovac

Njemački ptičar oštre dlake

KUL, S.Tomašek, Dekanovec

Njemački ptičar kratke dlake ~ Najljepši pas Specijalne izložbe ptičara i retrivera

IVAN DI SAN FIORANO, M.Gložinić, Rasinja