Kinološko društvo Dugo Selo

Rukovodstvo KD Dugo Selo

Članovi izvršnog odbora:

Velimir Sruk
Mirko Ivanda
Ivan Novak
Lana Kocet
Nataša Koleski
Stjepan Regvar
Matea Penava

Članovi nadzornog odbora:

Krešo Mihaliček
Luka Bardić
Stjepan Kirin

Disciplinska komisija:

Nikola Smolić
Renata Horvat
Marijan Pavlić